About Us
Who We Are

 

Nettstedet tomter.no har vært aktiv noen i år nå og har vært tilstede på "godt og på vondt". Vi har gjennom tidene, som de fleste andre som driver med forretning, opplevd både skryt og klager fra forskjellige type brukere.  Rettferdig klaging er ok, mens andre klager kan oppleves som urettferdig og grunnløse. Vi har for eksempel mottatt klager på tjenester vi faktisk ikke tilbyr, selger eller har lovet som en del av vår leveranse. Vi har for eksempel opplevd å bli forsøkt holdt ansvarlig for en eiendom som ikke fikk "nok" respons, ei heller ble solgt. Derfor oppfordrer vi våre brukere til å tenke litt over dette. Det er vanskelig for oss som rådgivere og tjenesteleverandør og si til en kunde at - Din tomt er faktisk ikke salgbar! Men vi har gjort det og kommer fortsatt til å gjøre det, hvis vi føler at vi må.  Vi skal være nøytralt ærlig og åpen siden vi både representerer kjøper og selger. Derfor er vi har klar og tydelig på at det er kun eieren/selgeren av eiendommen som er ansvarlig for informasjonen som legges ut på våre nettsider. Situasjonen er noe annet hvis en benytter eiendomsmegler. En eiendomsmegler tar godt betalt for sine råd, annonser og ivaretar hele salgsprosessen inkludert oppgjør og garantiordninger. Derfor er megleren i en særstilling. Vi formidler derimot bare informasjonen rundt et produkt og det produktet som er til salgs!

Vi gjør også her oppmeksom på at du har 14 dagers reklamasjons/angrerett i Norge på nesten alt av kjøp. Hvis du kjøper en tjeneste av oss har du den samme retten til å reklamere og angre. Nemlig 14 dager fra avtalen ble inngått. Du kan laste ned informasjonsheftet fra Forbrukerrådet om dette temaet  her hos: hos: Dine Rettigheter - Informasjon fra Forbrukerådet! (PDF)

 

***********************

Kapittel 4. Angrerett ved kjøp av varer
§ 11.Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren løper fristen ved annet fjernsalg enn telefonsalg fra de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått.

§ 12.Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke

a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. Opplysning om at angreretten bortfaller skal framgå klart og tydelig på selve forseglingen.

§ 13.Melding om bruk av angreretten. Fristberegning

Dersom forbrukeren vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje.

Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter.

Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.

§ 14.Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av selgeren.

Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt, samt eventuelt et beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten er mottatt.

Forbrukeren kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og eventuelt et beløp tilsvarende returkostnader fra selgeren.

Når forbrukeren har mottatt det selgeren skal betale, skal forbrukeren sende eller levere varen til selgeren innen rimelig tid.

Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på tilsvarende måte. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning, gjelder bestemmelsen i sjette ledd.

Er varen levert på annen måte skal den stilles til selgerens rådighet for avhenting på det stedet varen ble mottatt. Er varen i disse tilfellene levert på et annet sted enn i forbrukerens hjem kan det avtales at varen skal sendes eller leveres på en annen måte som ikke medfører urimelig ulempe for forbrukeren.

Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet be den som leverer varen om å returnere den til selgeren.

Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til sjette ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt.

§ 15.Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Forbrukeren skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette må gjøres selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakebetalt fra selgeren.

Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte eller leveres til selgeren. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning gjelder bestemmelsen i fjerde ledd.

Er varen levert på annen måte, skal forbrukeren enten stille varen til selgerens rådighet for avhenting på det stedet den ble mottatt eller levere eller sende den til selgeren.

Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet.

Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.

Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til fjerde ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt.

§ 16.Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.

Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter kapittel 3 på foreskreven måte.

§ 17.Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten

Når forbrukeren benytter angreretten etter § 11, skal avtaler om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen, oppheves vederlagsfritt, dersom kreditten ytes av selgeren. Er avtalen helt eller delvis oppfylt av noen av partene, skal det mottatte tilbakeføres.

Første ledd gjelder tilsvarende når kreditten ytes av en tredjeperson på grunnlag av avtale mellom denne og selgeren. Selgeren skal gi melding til kredittyteren umiddelbart etter at melding om bruk av angreretten er mottatt. 

 

 

Sample Blog

Scandia Eiendom AS har det administrative ansvaret for TOMTER.NO. Dette er Norges eldste og eneste nettportal som kun fokuserer på kjøp og salg av eiendom. Vårt Nettsted (tomter.no)  har mer enn 12.000 eiendommer i sin database. Dette er en summering av antall annonser multiplisert med antall eiendommer som hver og en annonsør representerer. Mange grunneiere er regisrtert med store antall tomter.

Vårt Match Program

I tillegg har vi en egen database med registrerte kjøpere. Denne inneholder i snitt mellom 1.000 - 1.500 kjøpere.  Vi har brukt mer enn 8 år på bygge opp en brukervennlig nettside som inneholder nærmest alt av muligheter og funksjoner. I tillegg har nettsiden tomter.no nå blitt svært enkel å navigere i, selv for de som ikke er komfortabel med bruk av internett. Søk f.eks under under kategori og velg fritidstomter, fritidsboliger, boliger eller hva som helst og beveg deg steg for steg inn i det området du ønsker å "sjekke ut" -  Enkelt og Greit! 

Vi finner Din Eiendom

Dette er en fullstendig gratis tjeneste og et tilbud som kun gjelder potensielle kjøpere. Private og utbyggere. Oss hos er det lagt til rette for at kjøpere og selgere enkelt skal kunne kommunisere med hverandre. En gang per uke "matches" disse mot hverandre slik at kjøperen finner selgeren og selgeren finner kjøperen. Eksempel: Hvis en person eller et firma har et ønske om hyttetomt i Valdres, kan de enkelt registere seg som bruker av nettsiden. Ditt ønske vil så "matches" jevnlig og etter behov mot eiendommer som ligger til salgs.

Investorer

Investorer ønskes velkommen til en samtale om videreutvikling av vårt konsept. Vi er på ingen måte i en situasjon hvor vi planlegger salg av tomter.no, men vi er åpne for nytenking og for et samarbeid med selskaper/personer som kunne tenke seg å være med på bringe dette opp i de store høyder. Foreløpig har vi ikke kapasitet for å tenke "mega stort" selv om vi vet så inderlig at muligheten er fullstendig og grenseløs. Vi har allerede gjort det viktigste grovarbeidet og laget et konsept som kan utvides internasjonalt og som allerede er uten begrensninger. Språk for de fleste europeiske land er mer ellet mindre allerede på plass.

Priser og Betingelser

Vi tilbyr nå en totalgaranti til privatpersoner som har èn tomt til salgs og som ønsker å annonsere hos oss. Forutsetningen er at det tegnes et abonnement for minimum 3 måneder. Vårt match program gir deg en helt unik mulighet til å finne kjøpere. Vi har i snitt mellom 12 - 18.000 besøkende hver eneste dag. Hvis ikke eiendommen blir solgt i løpet av denne 3 måneds perioden, bidrar vi med kostnadsfri oppfølging og gratis annonsering helt frem til inntil eiendommen faktisk blir solgt.

 • MINI
 • 1 eiendom med salgsgaranti
 • 1 Bruker/Agent
 • Egen bruker konto
 • Ligger i 3 Måneder
 • 1.990 eks. mva.
 • Utvidet visning kr. 500, eks mva
 • 7 dagers betalingsfrist
 • Bestill Nå
 • MEDIUM
 • Fritt antall tomter
 • 1 Bruker/Agent
 • Egen bruker konto
 • Ligger i 24 Måneder
 • 2.990 eks. mva.
 • Utvidet visning kr. 500, eks mva
 • 7 dagers betalingsfrist
 • Bestill Nå
 • PARTNER
 • Partner/Megler avtale
 • Opptil 10 Agenter
 • Egen bruker konto
 • Ligger i 24 Måneder
 • 5.990 eks. mva.
 • Utvidet visning kr. 500, eks mva
 • 7 dagers betalingsfrist
 • Bestill Nå

Featured Properties

Bjønntjønn hyttegrend
Bjønntjønn hyttegrend Treungen, Telemark

Bjønntjønn Hyttegrend - opplev den ekte grendefølelsen! Bjønntjønn Hyttegrend befester sin posisjon som en av de mest attraktive hyttegrendene på Gautefallheia. -I løpet av 2006 har vi til (...)

Kr.450,000 Kr.450,000
NY PRIS!! Nausttomt på Tørla - Ålesund
NY PRIS!! Nausttomt på Tørla - Ålesund Ålesund, Møre og Romsdal
Kr.300,000 Kr.300,000
Fritt valg, EN tomt kun 350000,- kontrakt før 2014
Fritt valg, EN tomt kun 350000,- kontrakt før 2014 Løten, Hedmark

Bare ett lite steinkast fra Jønsrud skole og barnehage, 20 minutter med bil til Hamar og 10 minutter til Elverum, flotte friluftsmuligheter rett utenfor døren.

Kr.350,000
Solrike hyttetomter i Skirvedalen ved Hardangervidda
Solrike hyttetomter i Skirvedalen ved Hardangervidda Tinn Austbygd, Telemark
Kr.400,000 Kr.400,000