Scandia Eiendom AS - TOMTER.NO
Search for your Dream Property

 

Nettstedet tomter.no har vært aktiv noen i år nå og har vært tilstede på "godt og på vondt". Vi har gjennom tidene, som de fleste andre som driver med forretning, opplevd både skryt og klager fra forskjellige type brukere.  Rettferdig klaging er ok, mens andre klager kan oppleves som urettferdig og grunnløse. Vi har for eksempel mottatt klager på tjenester vi faktisk ikke tilbyr, selger eller har lovet som en del av vår leveranse. Vi har for eksempel opplevd å bli forsøkt holdt ansvarlig for en eiendom som ikke fikk "nok" respons, ei heller ble solgt. Derfor oppfordrer vi våre brukere til å tenke litt over dette. Det er vanskelig for oss som rådgivere og tjenesteleverandør og si til en kunde at - Din tomt er faktisk ikke salgbar! Men vi har gjort det og kommer fortsatt til å gjøre det, hvis vi føler at vi må.  Vi skal være nøytralt ærlig og åpen siden vi både representerer kjøper og selger. Derfor er vi har klar og tydelig på at det er kun eieren/selgeren av eiendommen som er ansvarlig for informasjonen som legges ut på våre nettsider. Situasjonen er noe annet hvis en benytter eiendomsmegler. En eiendomsmegler tar godt betalt for sine råd, annonser og ivaretar hele salgsprosessen inkludert oppgjør og garantiordninger. Derfor er megleren i en særstilling. Vi formidler derimot bare informasjonen rundt et produkt og det produktet som er til salgs!

Vi gjør også her oppmeksom på at du har 14 dagers reklamasjons/angrerett i Norge på nesten alt av kjøp. Hvis du kjøper en tjeneste av oss har du den samme retten til å reklamere og angre. Nemlig 14 dager fra avtalen ble inngått. Du kan laste ned informasjonsheftet fra Forbrukerrådet om dette temaet  her hos: hos: Dine Rettigheter - Informasjon fra Forbrukerådet! (PDF)

 

***********************

Kapittel 4. Angrerett ved kjøp av varer
§ 11.Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

For varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren løper fristen ved annet fjernsalg enn telefonsalg fra de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper likevel ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått.

§ 12.Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke

a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. Opplysning om at angreretten bortfaller skal framgå klart og tydelig på selve forseglingen.

§ 13.Melding om bruk av angreretten. Fristberegning

Dersom forbrukeren vil benytte angreretten etter § 11 skal det gis melding til selgeren om dette innen utløpet av den dagen fristen løper ut. I meldingen skal forbrukeren opplyse om hvordan retur av varen vil skje.

Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter.

Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller på annen måte ikke kommer riktig fram.

§ 14.Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av selgeren.

Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt, samt eventuelt et beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten er mottatt.

Forbrukeren kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og eventuelt et beløp tilsvarende returkostnader fra selgeren.

Når forbrukeren har mottatt det selgeren skal betale, skal forbrukeren sende eller levere varen til selgeren innen rimelig tid.

Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på tilsvarende måte. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning, gjelder bestemmelsen i sjette ledd.

Er varen levert på annen måte skal den stilles til selgerens rådighet for avhenting på det stedet varen ble mottatt. Er varen i disse tilfellene levert på et annet sted enn i forbrukerens hjem kan det avtales at varen skal sendes eller leveres på en annen måte som ikke medfører urimelig ulempe for forbrukeren.

Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet be den som leverer varen om å returnere den til selgeren.

Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til sjette ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt.

§ 15.Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg

Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene bæres av forbrukeren med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Forbrukeren skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette må gjøres selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakebetalt fra selgeren.

Er varen sendt gjennom posten eller en annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte eller leveres til selgeren. Dersom selgeren ikke har ordnet med hensiktsmessig returpakning gjelder bestemmelsen i fjerde ledd.

Er varen levert på annen måte, skal forbrukeren enten stille varen til selgerens rådighet for avhenting på det stedet den ble mottatt eller levere eller sende den til selgeren.

Selgeren plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet.

Forbrukeren plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres til selgeren, men kan i stedet betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.

Dersom forbrukeren har gitt melding til selgeren om at varen kan hentes i henhold til fjerde ledd og dette ikke skjer innen 3 måneder fra meldingen er mottatt, tilfaller den forbrukeren vederlagsfritt.

§ 16.Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.

Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter kapittel 3 på foreskreven måte.

§ 17.Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten

Når forbrukeren benytter angreretten etter § 11, skal avtaler om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen, oppheves vederlagsfritt, dersom kreditten ytes av selgeren. Er avtalen helt eller delvis oppfylt av noen av partene, skal det mottatte tilbakeføres.

Første ledd gjelder tilsvarende når kreditten ytes av en tredjeperson på grunnlag av avtale mellom denne og selgeren. Selgeren skal gi melding til kredittyteren umiddelbart etter at melding om bruk av angreretten er mottatt. 

 

 

Featured Properties

Hyttetomt til salgs i Eggedal
Hyttetomt til salgs i Eggedal Eggedal, Buskerud

Råmandsetfeltet i Eggedal. Vestvendt med god utsikt mot vest og syd. Tomten er ikke opparbeidet, men er lett å bebygge. Lett adkomst fra vei inn til tomten. Etter samtaler med Sigdal E-Verk er det (...)

Kr.350,000 Kr.350,000
Eiendom med utbyggingspotensiale - Regulert for Boliger
Eiendom med utbyggingspotensiale - Regulert for Boliger Skotselv, Buskerud

Gammelt hus på stor tomt med utbyggingspotensiale. Regulert til boligformål

Kr.2,500,000 Kr.2,500,000
Hyttetomt i Trysil - Sentralt beliggenhet
Hyttetomt i Trysil - Sentralt beliggenhet Trysil, Hedmark

Eiendommen ligger på 400 m.o.h. ca 2 km nord for kommunesenteret i lia ovenfor Trysilelva

Kr.460,000 Kr.460,000
Bolig tomt i sentrum Vallset
Bolig tomt i sentrum Vallset Vallset, Hedmark

Romslig tomt som ligger usjenert til midt Vallset sentrum

Kr.250,000